Disclaimer | Contact | Home

Tac Eval: "Intruder Team" of "Intruder Party"

 

Verdedigen, alsmaar verdedigen: een taak van de UDA.Vroeger werd er bij een Tac Eval beroep gedaan op Para-commando's om te fungeren als Intruder Team, (aanval op de basis). Tijdens mijn periode bij de UDA in Melsbroek werden deze Para-commando's vervangen door eigen personeel, met andere woorden: de aanvallen op een basis gebeurde door de eigen troepen, maar weliswaar door UDA's van een andere eenheid. Zo heb ik persoonlijk deel genomen aan enkele Tac Eval's als Intruder voor een andere eenheid.

 

Ik herinner mij dat wij Intruder speelden voor Beauvechain, Florennes, enz... Wat nu volgt is een persoonlijk relaas, en dus een persoonlijk wedervaren wat niet noodzakelijk een exacte weergave is van wat een Intruder Team aan opdrachten heeft, maar het geeft wel een min of meer duidelijk beeld.

 

In Melsbroek hadden bij een "specialist" om als Intruder Team te fungeren. Luitenant v/h Vlw Dewispelaere die door zijn manschappen "Kid Beton" werd genoemd. Ik weet niet echt van waar de naam Kid Beton vandaan kwam, het is dus gissen, maar ik veronderstel dat hem deze naam werd gegeven omdat het een "harde" was. Inderdaad ik heb deze officier gekend als iemand die van niets schrik had, en altijd de eerste was om actief mee te doen tijdens oefeningen en opdrachten. Maar het was ook een gevaarlijke persoon, omdat hij onvoorzienbaar was.

 

Steeds waakzaam zijn...Gevaarlijk persoon en onvoorzienbaar omdat ik het persoonlijk aan den lijve heb ondervonden. Zo waren we op een dag op weg naar Bevingen, (ik herinner het mij niet meer zo goed). De Lt reed mee in een VW 181 Kübel op kop van een team Intruders. Ik volgde hem in een Bedford met het personeel. Wij reden op binnenwegen, eigelijk "boerenwegjes" aan een snelheid die ongeoorloofd was. Op een bepaald ogenblik, aan een tweesprong, liet onze Lt zijn chauffeur stoppen.

 

De jeep stond eigenlijk bijna onmiddellijk stil, maar ik met mijn Bedford had het enorm lastig om een aanrijding te vermijden. Met een vrachtwagen stop je niet op enkele meters stil. Gevolg: die jongen waren serieus dooreen geschut, en sommige hadden blauwe plekken, en dit ten gevolge van mijn "noodstop". Natuurlijk kwaad geroep van die jongens, maar ik was al gelukkig dat er geen scherven waren. Tot zover dit "intermezzo".

 

Een Intruder Team of Intruder Party begon altijd met een briefing in de eigen basis. Zo werden we gebriefd over de plaatsen waar we niet mochten gaan aanvallen. In Beauvechain was dit bevoorbeeld de "Marguerite Nord" waar de "shelters" van de F-16's stonden. Ook de QRA aan de runway 22R, (two-two-right), waar de "lining up" van de toestellen werd gedaan was verboden terrein.

 

Sommige eenheden moesten ook een perimeter buiten de basis verdedigen, vooral bij operationele bases.Daarna kregen we een briefing over de punten die wel moesten aangevallen worden. Bijvoorbeeld de Wing OPS of andere "hot points" verspreid over de basis. We kregen ook een exacte timing van de uren waar en waarop er diende te worden aangevallen. Het is dus niet zo dat je zomaar eender waar kon gaan aanvallen, vermits de evaluatie gebeurde door het evaluatie team. Hoe je het deed maakte niet veel uit, maar de timing en lokatie moest correct zijn.

 

Tenslotte werden de teams gevormd en wie dat waar ging aanvallen. Zo kon het voorkomen dat twee teams op het zelfde ogenblik, maar op een andere lokatie, een aanval moesten inzetten. Gewoonlijk vormden wij drie teams. Een team met de Lt, een ander team met een onderofficier en een team met een KRO, mezelf en enkele manschappen. Kid Beton wist dat hij op mij kon vertrouwen, het was immers niet de eerste maal dat ik aan een Intruder Party deelnam en ik was een goede steun voor onze KRO, (eigenlijk nog een "bleuke"), die regelmatig paniekaanvallen kregen omdat ze niet goed wisten wat nu wel en wat nu niet mocht.

 

Mooie foto maar weinig effecties. Je draag immers geen glimmend UDA kenteken op een zwartgemaakt aangezicht, (smile).Langs de andere kant hadden ze schrik dat er zou geteld worden hoeveel losse flodders, thunderflashes en smokepotten er verbruikt werden. Tja, die mannen moesten officier worden, nietwaar?

 

Persoonlijk heb ik mij daar nooit zorgen over gemaakt. En ik heb mij ook gewaagd aan zaken die niet echt volgens het boekje waren.

 

Ik deed somtijds echte "raids" per jeep waarbij ik de elementaire verkeersregels gewoonweg aan mijn laars lapte. Moest er toen ooit een ongeval gebeurd zijn met gekwetsten of in het ergste geval doden, dan denk ik dat ik rijp was voor de krijgsraad. Gelukkig is het nooit zo erg gekomen. Maar ja... "noblesse oblige", (adeldom legt verplichtingen op). Het is trouwens bij zo een actie dat een Brits evaluator de uitspraak maakte dat die mannen "daring eagles" waren, vanwaar de verwijzing "daring eagles" in de banner van www.ibe-upi.be

 

Voor de rest is een Intruder Party een team zonder veel verhaal behalve dat er moest getracht worden om het personeel van de aangevallen basis te verschalken, wat niet altijd even evident was. Ik kan iedereen verzekeren dat onze luchtmachtbases enorm goed verdedigd waren, en het viel regelmatig voor dat ik mij ergens in een Veiligheidscentrum in mijn slipje mocht zetten. De realiteit ging regelmatig heel ver.

 

Dus om een lang verhaal kort te houden: Intruder Team of Intruder Party zijn eigen troepen die volgens een wel bepaald scenario een andere eenheid het leven moeten moeilijk maken zodat zij tijdens de verschillen fases van een Tac Eval kunnen geëvalueerd worden door de internationale evaluatie teams.

 


 

Vergeet nooit ons devies:

Invincibiles Et Recti - Fight To Win

VVE-UDA | Air Cdo :

Sake - Masisi :

Air Commando :

UDef FATaC :

Tac Eval :

Vulcan luchtafweer

Onder de wapens :

Personaliteiten :

Voertuigen VVE-UDA :

Het Foto Album :

Buitenlandse VVE-UDA :

Het Clublokaal :